Tổng cục Hải quan triển khai cơ chế một cửa Quốc gia, Asean

Tổng cục Hải quan vừa thông tin, Việt Nam đã chính thức tham gia xây dựng Cơ chế một cửa ASEAN từ năm 2005 với việc ký kết Hiệp định về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo nguồn tin trên, sau một quá trình chuẩn bị với nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính đầu tiên được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia bắt đầu từ tháng 11 năm 2014.

Phó Thủ tướng  Vũ Văn Ninh và các đại biểu nhấn nút công bố chính thức cơ chế một cửa quốc gia.

Đến nay, đã có 11 Bộ, ngành triển khai 47 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia, xử lý hơn 1,2 triệu hồ sơ của hơn 20.000 doanh nghiệp. Từ ngày 01/01/2018, Việt Nam đã chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN với 4 nước ASEAN là Indonesia, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Đến ngày 20 tháng 04 năm 2018, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước nêu trên là 22.029 C/O; tổng số C/O Việt Nam gửi tới 04 nước là 11.112 C/O.

Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp như giảm giấy tờ, thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Đồng thời, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh: Năm 2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 03 giờ (từ 58 xuống 55 giờ); đối với hàng nhập khẩu giảm 06 giờ (từ 62 xuống 56 giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 01 lô hàng giảm 19 USD.

Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu (với 5,36 triệu tờ khai xuất khẩu) và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu (với 5.72 triệu tờ khai nhập khẩu).

Cũng theo báo cáo về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, trong vòng 2 năm trở lại đây (2016, 2017), Việt Nam luôn giữ vững vị trí trong 04 quốc gia có chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới đứng đầu trong khu vực ASEAN.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai mới 130 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia và trao đổi thí điểm tờ khai Hải quan trên Cơ chế một cửa ASEAN.

TIN LIÊN QUAN

Tiến Dũng

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều