Tổng cục Hải quan xây dựng cơ chế một cửa quốc gia

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, đến nay Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính có Công văn số 12077/BTC-TCHQ ngày 03/10/2018 báo cáo Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 về việc Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với các Bộ, ngành trong tháng 11/2018.

Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các nội dung sau:  Hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn nhiệm vụ, bộ máy giúp việc của Ủy ban 1899 trong đó có việc bổ sung nhiệm vụ phát triển logistics;  Rà soát quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, đảm bảo cơ sở hạ tầng, kết nối kỹ thuật đảm bảo triển khai 138 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018; Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP: từ ngày 05/10/2018, bắt đầu triển khai tại 08 cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An với 02 TTHC liên quan đến tàu xuất, nhập cảnh tại cảng thủy nội địa; Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không; Triển khai nâng cấp mở rộng phiên bản điện văn hàng không và thử nghiệm kỹ thuật tiếp nhận thông tin Người đặt chỗ (PNR), chuẩn bị kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống của Bộ Công an và hệ thống của Bộ Giao thông vận tải.

Tính đến ngày 15/10/2018, đã có 11 Bộ, ngành tham gia kết nối; 68 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia.

Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: Tiếp tục triển khai trao đổi chính thức Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) với 04 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 03 nước (Brunei, Campuchia, Phillipines). Trong thời gian tới theo kế hoạch sẽ triển khai kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đang rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018; Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch.

Đến nay, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 20/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho 169 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi. Tiếp tục hoàn thiện các chức năng quản lý chi tiết theo mặt hàng về những thay đổi hình thái hàng hóa, chủ sở hữu hàng hóa trong quá trình lưu giữ tại kho ngoại quan trên hệ thống.

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Tính đến nay tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 173/183 TTHC (chiếm trên 94,5% số lượng TTHC): trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4: 164; số DVCTT đạt mức độ 3: 9; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2.

Đề án nộp thuế trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hiện đã ký kết với 24 ngân hàng phối hợp thu 24/7 và 39 ngân hàng phối hợp thu.                                                                

TIN LIÊN QUAN
Phương Dung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều