TP. Bắc Giang tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, thành phố Bắc Giang đã sẵn sàng mọi điều kiện cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó,Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội của chi bộ, đảng bộ mình; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ và bảo vệ Đại hội; tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban. 

TP. Bắc Giang tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI - ảnh 1
Thành phố Bắc Giang đảm bảo sáng - xanh- sạch đẹp cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp được đẩy mạnh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn dưới nhiều hình thức như: Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội tuyên truyền lưu động ở cơ sở; trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai treo băng rôn, bảng tin…

Cùng với đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung triển khai tổ chức Đại hội. Đến hết tháng 5/2015, toàn bộ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến nay, các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  thực hiện theo đúng kế hoạch và có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy trong từng thời điểm, đảm bảo đúng tiến độ. Các văn kiện Đại hội đã được kiểm duyệt, xin ý kiến các chi, đảng bộ trực thuộc để trình Đại hội trong thời gian tới.

Song song với công tác chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố cũng đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tiếp tục tạo tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

P.T

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều