TPHCM: Không được tăng vốn đầu tư khi có biến động giá

UBND TP.HCM có chỉ đạo với dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/NĐ-CP có hiệu lực, chủ đầu tư không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên nhiên vật liệu có biến động hoặc khi có thay đổi chế độ, chính sách (trừ trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép).

TPHCM: Không được tăng vốn đầu tư khi có biến động giá

UBND TP.HCM có chỉ đạo với dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên phê duyệt sau ngày Nghị định số 83/NĐ-CP có hiệu lực, chủ đầu tư không được điều chỉnh tổng mức đầu tư khi giá nguyên nhiên vật liệu có biến động hoặc khi có thay đổi chế độ, chính sách (trừ trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép).

TPHCM: Không được tăng vốn đầu tư khi có biến động giá

Đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên đã phê duyệt hoặc điều chỉnh trước ngày Nghị định số 83/NĐ-CP có hiệu lực (1/12/2009) lập dự toán chi tiết (phát sinh do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, biến động giá) trình cơ quan có thẩm quyền xem xét chậm nhất trong năm 2011.

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 mà chủ đầu tư không hoàn chỉnh hồ sơ xin điều chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền, xem như không có nhu cầu điều chỉnh. Chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm và bị buộc phải bồi thường phần chi phí phát sinh do chậm điều chỉnh dự án và cá nhân liên quan sẽ bị xử lý trách nhiệm, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ khối lượng, đúng chất lượng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt, nếu để phát sinh tăng chi phí (do thực hiện chậm, phát sinh khối lượng) chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí phát sinh này, cơ quan có thẩm quyền không được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Việt Dũng

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều