TP.HCM sẽ giảm hơn 100 biên chế khi sắp xếp lại các ban quản lý

Nhằm giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP Đề án sắp xếp lại theo phương án hình thành các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực đủ điều kiện, năng lực hoạt động.
Việc sắp xếp lại sẽ khắc phục chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban quản lý.

TP.HCM có 44 Ban quản lý dự án có nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng và một số Sở, ngành không có Ban Quản lý nhưng có thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo UBND TP.HCM, mô hình tổ chức như hiện nay đã làm cho nguồn vốn đầu tư phân tán, dàn trải. Nhằm giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, thành phố đã trình HĐND TP Đề án sắp xếp lại theo phương án hình thành các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực đủ điều kiện, năng lực hoạt động.

Cụ thể, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP, trên cơ sở hợp nhất các Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của Khu giao thông đô thị, Khu Quản lý đường thủy nội địa (trực thuộc Sở Giao thông vận tải) và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) (trực thuộc Sở Giao thông vận tải) vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Công trình Giao thông đô thị.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Chống ngập và hợp nhất với Ban Vệ sinh môi trường. Thành lập Ban Quản lý phát triển đô thị TP trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam và Ban Quản lý Khu Tây Bắc.

Đông thời tổ chức lại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thành Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc trực thuộc UBND TP; thành lập Ban Quản lý dự án khu vực quận - huyện trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc quận - huyện.

Với mô hình sắp xếp mới thành phố sẽ giảm được 11 đầu mối, giảm khoảng 110 biên chế hành chính trở lên và có khả năng giảm số lượng người làm việc khoảng 245 người.

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều