TP.HCM tăng cường đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Theo UBND TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2018, TP đã tiếp tục triển khai phương án sắp xếp, đổi mới 40 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban – giai đoạn 2017-2020.

TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Hình minh họa. Nguồn Internet

Tính đến đầu tháng 10/2018, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cho 40 doanh nghiệp; Quyết định thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa cho 40 doanh nghiệp; Quyết định cổ phần hóa và chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cho 37 doanh nghiệp; Công văn chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa cho 36 doanh nghiệp; Quyết định giao tài sản cho 8 doanh nghiệp; ban hành tiêu chí nhà đầu tư chiến lược cho 2 doanh nghiệp; phê duyệt phương án sử dụng đất cho 13 doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP còn hoàn tất công tác sắp xếp của 12/25 doanh nghiệp còn lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2012. Theo đó: phá sản 6 doanh nghiệp, giải thể 4 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, tái cơ cấu cổ phần hóa 1 doanh nghiệp.

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố cho biết, sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện “Đề án mô hình cơ quan quản lý, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp” và trình cho Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, sẽ tiếp tục rà soát các nội dung vướng mắc về thực hiện Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trước khi cổ phần hóa, ban hành kế hoạch thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn 2018-2020.

Đồng thời tiến hành rà soát những nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành phố theo Quyết định số 58 của Thủ tướng. Những việc đã phù hợp phải thực hiện ngay, những việc chưa phù hợp phải đánh giá rõ nguyên nhân, qua đó báo cáo, đề xuất với Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều