Trần lãi suất tiết kiệm về 8%/năm

Kể từ 24/12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tối đa cho kỳ hạn dưới 12 tháng sẽ còn 8%/năm, giảm 1% so với mức trước đây.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành các quyết định giảm nhiều loại lãi suất chỉ đạo thêm 1%/năm. Theo đó, mức lãi suất ảnh hưởng đến nhiều người dân nhất là tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng từ 9%/năm trước đây sẽ xuống còn 8%/năm kể từ 24/12. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 8,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường .

Lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng với một số lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng giảm xuống còn 12%/năm. R iêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 13%/năm .

Các loại lãi suất chỉ đạo khác như tái cấp vốn, tái tiết khấu cũng giảm thêm 1%, lần lượt còn 9% và 7%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại từ 11 %/năm xuống 1 0 %/năm .

Hoàng Anh

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet