Triển vọng hợp tác kinh tế khu vực qua Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC

T.M

Ngày 18/5/2017, trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch cao cấp Emeralda Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)...

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/5, tập trung vào việc tiếp tục thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017 và chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017.

Triển vọng hợp tác kinh tế khu vực qua Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC - ảnh 1
Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) khai  mạc ngày 18/5 tại Ninh Bình. Nguồn: VOV

Nhằm triển khai kết luận của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương tại hội nghị tháng 2/2017, trong đó phê duyệt 4 chủ đề ưu tiên và kế hoạch thực hiện trong năm 2017, giao các quan chức tài chính triển khai thực hiện, Hội nghị SFOM sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10.

Các thảo luận tại Hội nghị tập trung vào việc đánh giá triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu, những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức đặt ra đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới; việc thực hiện kế hoạch hành động CEBU; chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và trao đổi các thực tiễn tốt về đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng; thảo luận về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS), việc hình thành các chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI), các biện pháp thúc đẩy sự tiếp cận tài chính tại các khu vực phát triển nông nghiệp bền vững và nông thôn...

Đặc biệt tại Hội nghị lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các cơ chế khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2016, lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế, và phiên thảo luận chung với Ủy ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/ diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại SFOM là cơ sở cho các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ diễn ra vào tháng 10/2017 tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet