Trường CĐ Y Dược Hà Nội đưa nội dung chống thuốc lá vào đánh giá thi đua

Hoàng Thanh

“Ban Giám hiệu cũng đã ban hành quy định không hút thuốc lá khi làm việc và học tập đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV; đưa nội dung thực hiện công tác PCTHTL vào đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân”, ThS. Nguyễn Văn Lưu cho hay.

Liên quan đến vấn đề phòng chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng ThS. Nguyễn Văn Lưu- Trưởng phòng Công tác HSSV - Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

ThS. Nguyễn Văn Lưu- Trưởng phòng Công tác HSSV - Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

PV: Thưa ông, vấn đề hút thuốc lá hiện nay tại nhà trường được quán triệt như thế nào?

ThS. Nguyễn Văn Lưu: Quán triệt và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), Ban Giám hiệu Nhà trường đã chú trọng triển khai thực hiện công tác PCTHTL, xây dựng môi trường học tập không khói thuốc.

Ban Giám hiệu cũng đã ban hành quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, không hút thuốc lá khi làm việc và học tập đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV; đưa nội dung thực hiện công tác PCTHTL vào đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân.

Hàng năm, nhà trường đều tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV học tập Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhà trường đều lồng gắn nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTHTL, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người...

Kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục trực tiếp, nhà trường còn chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan như tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá tại các ban, khoa, phòng làm việc, phòng học của HSSV và những vị trí dễ nhìn thấy trong hành lang, sân trường.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường cũng tích cực phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường không khói thuốc”, “Xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp”, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng, thực hiện...

Qua việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác PCTHTL và chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hầu hết cán bộ, giáo viên, HSSV nhà trường đều có nhận thức đúng đắn về tác hại của thuốc lá, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCTHTL.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, triển khai công tác PCTHTL, Ban Giám hiệu nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn. Do HSSV có thói quen hút thuốc từ lâu, nhà trường chỉ có thể quản lý khi các em đến trường học nên số HSSV còn hút thuốc vẫn chưa chấm dứt tuyệt đối.

Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc qua việc tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, in vào treo thêm nhiều áp phích, khẩu hiệu về PCTHTL trong khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, khoa, các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên quán triệt sâu rộng đoàn viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật PCTHTL.

PV: Dưới góc nhìn của lãnh đạo nhà trường, xin ông cho biết việc sinh viên hút thuốc lá trong trường ảnh hưởng thế nào tới mĩ quan? Tại sao số lượng sinh viên hút thuốc lá ngày càng tăng? 

ThS. Nguyễn Văn Lưu: Trong thời gian qua, trên các kênh thông tin đại chúng đã tuyên truyền nhiều về tác hại của hút thuốc lá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu hết tác hại của nó đối với sức khoẻ con người. Thực trạng này đang diễn ra phổ biến không chỉ ở người lớn mà cả trong giới trẻ.

Đặc biệt, làn khói thuốc đã len lỏi vào học đường. Mặc dù tác hại về sức khoẻ do hút thuốc lá và khói thuốc gây ra đã được cảnh báo liên tục, nhưng tình trạng hút thuốc ở thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là sinh viên đang có chiều hướng gia tăng. Việc sinh viên hút thuốc lá trong trường học là không đúng và không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet