Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm xét tuyển 2018

Hoàng Thanh

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm xét tuyển 2018.

Theo đó, điểm xét tuyển 2018 của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:

Sau đây là chỉ tiêu vào trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2018 thí sinh có thể tham khảo:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet