Trường mầm non chỉ được giữ trẻ đã học tại trường trong dịp hè

Bạch Dương

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường mầm non tổ chức hoạt động hè chỉ nhận giữ trẻ đã học tại trường trong năm học 2017-2018.
Ảnh minh họa

Sở GDĐT TPHCM mới có văn bản hướng dẫn hoạt động hè cho các cơ sở giáo dục, trong đó nhấn mạnh các trường mầm non chỉ nhận giữ trẻ đã học tại trường nhằm đảm bảo an toàn cho việc chăm sóc trẻ cũng như không gây thêm áp lực cho giáo viên làm thêm khi giữ trẻ mới từ bên ngoài gửi vào.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong dịp hè, các trường chú ý thời gian hè còn là lúc giáo viên nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau một năm làm việc và có thời gian bồi dưỡng chuyên môn; còn các trường sửa sang, cải tạo cơ sở vật chất.

Nhà trường bố trí để giáo viên nghỉ hè chu đáo để hồi phục sức khỏe trong hai tuần đầu của tháng 6. Với trường tư thục, nếu không nghỉ hè, các trường phải bố trí để giáo viên được nghỉ luân phiên thành nhiều đợt.

Học phí hè thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, phải đảm bảo nguyên tắc trả lương cho giáo viên, cán bộ, nhân viên phải làm thêm giờ ngoài biên chế theo quy định.

Việc giữ trẻ trong dịp hè, các trường phải đảm bảo đủ số giáo viên tương ứng với số trẻ, phải có cán bộ quản lý trực; phải thực hiện nghiêm chế độ dinh dưỡng, kế hoạch bảo đảm an toàn, chương trình hè đa dạng với các hoạt động ngoại khóa văn thể mỹ; việc sửa chữa cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn cho trẻ...

Sở cũng yêu cầu khi có sự việc bất thường xảy ra như tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc..., cán bộ quản lý phải lập tức báo cáo ngay cho các cấp quản lý để giải quyết kịp thời.

Các trường mầm non sẽ nghỉ học vào ngày 31/5. Thời gian giữ trẻ trong dịp hè từ ngày 18/6 đến hết ngày 17/8.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet