Từ hôm nay (1/4), bắt đầu thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì việc tổng điều tra dân số 2019 sẽ bắt đầu thực hiện từ 0h ngày 1/4/2019, thời gian thực hiện trong 25 ngày.

Theo đó, mục đích của tổng điều tra dân số năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…

Nội dung của tổng điều tra dân số năm 2019 gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thực hiện tổng điều tra dân số 2019 là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

Kết quả tổng điều tra dân số 2019: sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.


PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều