Từ tháng 1/2018, giám sát chuyên đề UBND TP Đà Nẵng về hoạt động đầu tư công

HẢI CHÂU

HĐND TP Đà Nẵng thành lập đoàn giám sát chuyên đề gồm 17 người và từ tháng 1/2018 sẽ tiến hành giám sát UBND TP, UBND các quận, huyện, các sở, ngành, đơn vị liên quan về hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP.

Ngày 4/12, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho hay, Thường trực HĐND TP vừa có Tờ trình số 21/TTr-HĐND (ngày 1/12) về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng" và sẽ trình ra kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX (2016 – 2021) diễn ra từ ngày 5 – 7/12.

Từ tháng 1/2018, HĐND TP Đà Nẵng sẽ bắt đầu đợt giám sát chuyên đề đối với UBND TP về hoạt động đầu tư công trên địa bàn (Ảnh: HC)

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung, thời gian qua TP đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai thực hiện hoạt động đầu tư, nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo cơ sở hạ tầng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH của TP.

Tuy nhiên qua thời gian tổ chức thực hiện cũng cần đánh giá quá trình đầu tư nhằm đảo bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển để có định hướng đầu tư trong thời gian tiếp theo. Đồng thời đánh giá những tồn tại, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TP.

Với mục tiêu đó, HĐND TP Đà Nẵng lập đoàn giám sát chuyên đề nhằm giám sát UBND TP và các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP. Trong đó tập trung đánh giá hiệu quả đầu tư công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của TP thời gian qua; giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư công; giám sát việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư công; kế hoạch thực hiện đầu tư công trong thời gian đến; những tồn tại, hạn chế, kiến nghị và đề xuất.

Đoàn giám sát sẽ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng, UBND các quận, huyện, các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo các nội dung liên quan về hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP. Trên cơ sở đó tổ chức nghiên cứu, đánh giá các báo cáo trên. Đồng thời tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động đầu tư công, yêu cầu giải trình hoặc chất vấn các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Tổ chức các cuộc tọa đàm, điều tra xã hội học liên quan đến công tác đầu tư các công trình, dự án. Tổ chức các buổi đi khảo sát thực địa, xem xét tiến độ, chất lượng thi công tại một số công trình, dự án. Và báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đề xuất HĐND TP ban hành nghị quyết về chuyên đề giám sát (nếu cần thiết).

Thành phần đoàn giám sát có 17 người, gồm Thường trực HĐND TP, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND TP, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và một số đại biểu HĐND TP, do ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn; bà Phan Thị Thúy Linh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP làm Phó trưởng đoàn.

Đoàn giám sát cũng sẽ mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP và một số chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cùng tham gia. Thời gian triển khai thực hiện công tác giám sát bắt đầu từ tháng 1/2018 và báo cáo kết quả giám sát trình HĐND TP tại kỳ họp giữa năm 2018.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet