Tuyển chọn Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà… có thể không phải là đảng viên

Ngày 23/3, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay vừa có Thông báo số 85/TB-SDL về việc tổ chức thi tuyển để tuyển chọn 01 nhân sự bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Theo đó, đối tượng đăng ký dự tuyển là CBCCVC có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, và đang công tác tại Sở Du lịch Đà Nẵng thuộc danh sách dự tuyển bắt buộc (trừ một số trường hợp được quy định tại Điểm a, khoản 2, mục III Kế hoạch 81/KH-SDL ngày 12/3/2018 của Sở Du lịch Đà Nẵng).

Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức thi tuyển để tuyển chọn 01 nhân sự bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Ảnh: HC)

CBCCVC không công tác tại BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng Sở Du lịch hoặc cùng lĩnh vực tại TP Đà Nẵng được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng được đề cử dự tuyển là CBCCVC không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương ứng với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và có thể không phải là đảng viên) nếu đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được tập thể lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng đề cử và được cấp ủy Sở Du lịch đồng ý bằng văn bản. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển phải giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cấp phó phòng thuộc Sở hoặc tương đương.

Trong các điều kiện, tiêu chuẩn chung để dự tuyển có điều kiện: “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”.

Về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể có điều kiện chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc trên đại học, thuộc chuyên ngành du lịch hoặc kinh tế. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển đến hết ngày 30/3/2018. Địa điểm nhận hồ sơ là BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (133 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà). Thời gian thi tuyển: Trong tháng 5/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Địa điểm thi tuyển: Sở Du lịch Đà Nẵng (tầng 16, Trung tâm Hành chính TP).

Việc thi tuyển gồm thi viết và thi trình bày Đề án. Nội dung thi viết là kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển. Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong công tác quản lý của BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Đồng thời trả lời từ 4 – 5 câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Bên cạnh đó cũng sẽ đánh giá kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo của người dự tuyển. Đề án cũng được đánh giá theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm trình bày Đề án.

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều