Tuyên Quang đặt kế hoạch đến năm 2021 giảm 46 đơn vị sự nghiệp công lập

Theo kế hoạch thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu mỗi giai đoạn sẽ có 10 - 20% đơn vị tự chủ về tài chính.

Ngay sau khi Nghị quyết 19 được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Chương trình hành động số 21-CTr/TU, xác định việc thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Mục tiêu của tỉnh đề ra theo các giai đoạn: từ nay đến năm 2021, từ năm 2021 đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030, mỗi giai đoạn phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh phấn đấu mỗi giai đoạn có 10 - 20% đơn vị tự chủ về tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục nghề nghiệp ở nơi có đủ điều kiện.

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên để đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thực hiện đề án tinh giản biên chế ngành giáo dục. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết 19, đề ra lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn đối với từng đơn vị, ngành. Căn cứ vào Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện, sẽ có một số đơn vị, ngành chịu tác động lớn về sáp nhập, giải thể.

Trong giai đoạn 2018 đến 2021 sẽ có 46 đơn vị sự nghiệp công lập được giảm; 25 đầu mối không phải là đơn vị sự nghiệp công lập giảm theo Nghị quyết 19. Toàn tỉnh sẽ có 21 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thành lập ít hơn so với quy định của Trung ương.

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành phải căn cứ vào kế hoạch xây dựng đề án thực hiện nghị quyết cho cơ quan, đơn vị mình hoàn thành ngay trong năm 2018. 

Theo đó, Trạm Khuyến nông sẽ sáp nhập với hai đơn vị khác là Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngay trong năm 2018 sẽ chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND huyện quản lý.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh sẽ sáp nhập với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Triển lãm tỉnh thành một đầu mối.

UBND tỉnh cũng sẽ thực hiện sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo 12 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện lựa chọn 34 đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án mẫu. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị được lựa chọn xây dựng mẫu đã hoàn thiện, đang được cấp chính quyền địa phương thẩm định để trình Sở Nội vụ. 

TIN LIÊN QUAN

P.Liên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều