Tuyên Quang kiến nghị bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 -2020…
Tuyên Quang kiến nghị bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (2016-2018) nói chung còn một số tồn tại hạn chế như năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sớm nhất là các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Kinh tế ở một số xã và một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm phát triển; tập quán canh tác sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động thấp, thu nhập thấp, đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Cùng với đó, một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và các dân tộc thiểu số ít người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nhưng chưa được bố trí nguồn lực để thực hiện.

Tuyên Quang với xuất phát điểm là tỉnh miền núi còn chưa phát triển, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ, thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi, do vậy việc cân đối đối ứng nguồn lực địa phương còn hạn chế. Huy động cộng đồng và doanh nghiệp nhất là đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên địa bàn các huyện, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn chưa được nhiều.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một kiến nghị đáng chú ý của tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư và các Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đó là đề nghị được bổ sung tăng nguồn lực đầu tư trực tiếp cho thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Đồng thời, kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 -2020 theo quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 theo quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều