Tuyên Quang nhiều hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Thực thi luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về các quy định của Luật cũng như tác hại thuốc lá với sức khoẻ.

Ngành Y tế Tuyên Quang đi đầu trong công tác PCTHTL. Ngay sau khi Luật PCTHTL có hiệu lực, ngành y tế đã có công văn gửi các Sở, Ban ngành và 7 huyện thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTHTL. Đây là cơ sở để sớm đạt được mục tiêu thực thi tốt các quy định của Luật PCTHTL. Nhiều cơ quan, vị cũng đã đẩy mạnh tổ chức việc tuyên truyền PCTHTL và những địa điểm cấm thuốc lá hoàn toàn như tại các cơ sở y tế.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua được sự hỗ trợ của quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Trung tâm TT-GDSK tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật PCTHCTL tới cán bộ, CNVCLĐ mở rộng mô hình nơi làm việc và bệnh viện không khói thuốc, mô hình trường học không khói thuốc được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi hút thuốc lá.

Không chỉ chú trọng nhân rộng mô hình không khói thuốc lá, các chiến dịch truyền thông được tăng cường trong toàn tỉnh nhằm phổ biến Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tập huấn Luật PCTHTL cho nhiều cơ quan, đoàn thể như: Nâng cao năng lực truyền thông về Luật PCTHTL cho cán bộ làm công tác tuyên truyền.

Một trong những yếu tố để việc thực hiện Luật PCTHLT có nhiều chuyển biến tích cực là công tác thanh kiểm tra được triển khai.

K.Chi

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều