Tuyên Quang: Tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, gia đình cho đồng bào thiểu số

Bình Minh

Từ ngày 17 - 20/10/2017, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Trung Minh, Hùng Lợi (huyện Yên Sơn).

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 317b/KH-BDT ngày 31/7/ 2017 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền pháp luật tại mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2017, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; Tạo chuyển biến trong hành vi, làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực; Xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Tham dự buổi tuyên truyền có trên 700 đại biểu đại diện các hộ gia đình, nam/nữ thanh niên, vị thành niên chưa kết hôn đang sinh sống tại các các xã Trung Minh, Hùng Lợi.

Tại buổi tuyên truyền, đồng bào dân tộc thiểu số đã được nghe báo cáo viên thông tin những quy định cơ bản của pháp luật về hôn nhân và gia đình có liên quan thiết thực đến đời sống của đồng bào như: các quy định về điều kiện, độ tuổi kết hôn; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các chế tài xử phạt hành chính và xử lý hình sự đối với những hành vi vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình.

Để nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, báo cáo viên còn đưa ra những tình huống, những câu hỏi thường gặp trong đời sống như: những tập quán lạc hậu nào về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ; thế nào là hôn nhân cận huyết thống; những hậu quả hôn nhân cận huyết thống; những quy định về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con trong và sau thời kỳ hôn nhân... Thông qua đó giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi hành vi trong thực hiện các quy định về hôn nhân và gia đình.

Việc tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm giúp người dân nắm được chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, góp phần hạn chế, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet