Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cam Phước Đông

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, chính quyền xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà những năm qua đã có những cách tuyên truyền hiệu quả.

Ngày 3/10, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà đã phối hợp cùng UBND xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. 

Theo thống kê, hiện dân số xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh gần 3.500 hộ với hơn 14.100 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1/3 dân số của xã, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Chính quyền xã Cam Phước Đông thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân. (Ảnh: Khánh Hoà)

Những năm qua, chính quyền xã Cam Phước Đông luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Nhiều chương trình tuyên truyền sáng tạo, mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trong cộng đồng dân cư. 

Cụ thể, trong công tác giáo dục pháp luật, các cấp chính quyền xã Cam Phước Đông và Thành phố Cam Ranh luôn quan tâm, bồi dưỡng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chương trình tủ sách pháp luật, hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các tổ hoà giải cơ sở. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên của xã được bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền sao cho trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 

Để đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận, nâng cao nhận thức pháp luật đối với các vấn đề như Luật Giao thông, Luật Nghĩa vụ quan sự hay Luật Hôn nhân và gia đình, chính quyền xã Cam Phước Đông đã phải lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. 

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều