Ủy ban Dân tộc: Còn hạn chế tuyên truyền bình đẳng giới trong dân tộc thiểu số

Bình Minh

Theo Ủy ban Dân tộc, công tác tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực nhận thức của người dân ở vùng dân tộc thiểu số về bình đẳng giới vẫn còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

Kết quả khảo sát mới đây của Ủy ban Dân tộc cho thấy, hiểu biết về bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới của cộng đồng dân tộc thiểu số, thậm chí cán bộ xã, huyện ở vùng dân tộc thiểu số còn rất hạn chế.

Những nguyên nhân chủ yếu là vùng dân tộc thiểu số có những yếu tố đặc thù về điều kiện địa bàn sinh sống là vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, ít được tiếp cận các phương tiện truyền thông; phong tục tập quán, định kiến giới của một số dân tộc còn nặng nề; hạn chế về giao tiếp, tâm lý tự ti, e ngại, rào cản ngôn ngữ của phụ nữ dân tộc thiểu số; năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đặc biệt, việc tuyên truyền vận động nâng cao năng lực nhận thức của người dân và đào tạo nâng cao năng lực trong Quyết định 1241/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 còn nhiều hạn chế, mới thực hiện ở các cơ quan cấp tỉnh là chủ yếu. Công tác tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực nhận thức về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức.

Việc tuyên truyền trên phát thanh và truyền hình, báo giấy chưa thường xuyên, hình thức, ngôn ngữ chưa phù hợp, đồng bào ít được tiếp cận. Việc tập huấn, phổ biến pháp luật, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ mới chỉ thực hiện ở cấp tỉnh là chủ yếu, đội ngũ cán bộ huyện nhất là ở cơ sở xã, thôn bản hầu như chưa được tập huấn.

Vì thế, bất bình đẳng giới còn thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như có đến 74% hộ dân tộc thiểu số do nam giới đứng tên độc lập về quyền sử dụng đất; tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số tham gia hệ thống chính trị còn thấp, tính riêng cấp xã, tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số tham gia chỉ chiếm 11,4% trong tổng số hơn 50% cán bộ người dân tộc thiểu số; tỷ lệ giữ chức vụ lãnh đạo thấp, đặc biệt lãnh đạo là cấp trưởng không vượt quá 10%.

Ngoài ra, các chỉ số về bất bình đẳng giới còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác như: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin...

Để khắc phục hiện trạng nêu trên, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh, thực chất về bình đẳng giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời cũng là thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Đề án tập trung vào công tác truyền thông; đào tạo nâng cao năng lực; xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới với đối tượng áp dụng là đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, công chức, viên chức công tác trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…, tạo động lực giúp đồng bào bớt được những khó khăn, góp phần ổn định kinh tế xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thực hiện thắng lợi các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet