Vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trong quản lý nhà nước

PV

Hiện nay mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã gặp nhiều gian khó, thách thức. Ngoài việc thiếu thốn về cơ sở vật chất còn thiếu thốn cả nhân sự, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa được bổ sung, hoàn thiện... Tuy nhiên nhờ phát huy sức mạnh của từng cá nhân và tập thể, ngành từng bước vượt qua nhiều khó khăn thách thức, được củng cố và vươn lên với tốc độ phát triển nhanh, mạnh, bền vững, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của nhân dân, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trong quản lý nhà nước - ảnh 1
Một cuộc họp báo thường kỳ do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã chủ động xây dựng, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 5 Quy hoạch phát triển ngành. Tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản Quy phạm pháp luật quy định về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí. Tham mưu ban hành các kế hoạch về thông tin truyền thông cho tỉnh.
Lĩnh vực bưu chính những năm qua đã thực hiện tốt sứ mệnh cầu nối phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực như thư tín, điện báo, chuyển tiền, bưu kiện. Từ chỗ chỉ có một doanh nghiệp độc quyền kinh doanh nghiệp vụ bưu chính và chuyển phát bưu điện tỉnh, chuyển sang cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông và bưu chính chuyển phát, đến nay tỉnh Quảng Ninh có 6 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này với 259 điểm phục vụ.
Về cung cấp dich vụ viễn thông qua Internet, sóng điện thoại di động hiện nay có 6 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, đã tạo điều kiện cho người dân vùng sâu vùng xa sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao dân trí trong tỉnh. Điện thoại di động và cố định đến nay toàn tỉnh đã phát triển gần 2,3 triệu thuê bao, đạt mật độ 188 thuê bao/100 dân. Internet đến nay là đạt gần 144.000 thuê bao, đạt 12 thuê bao/100 dân. Đây là kết quả đáng khích lệ, khẳng định chủ trương đúng đắn và sự sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của đảng và nhà nước phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và phục vụ các ngày lễ tết, các sự kiện quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh được đảm bảo thông suốt. Sở đã tổ chức triển khai các quy định của Nhà nước về quản lý các trạm BTS, đại lý Internet, thuê bao di động trả trước, chống thư rác, hoạt động quảng cáo rao vặt... góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản được tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị  kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng được duy trì định kỳ, góp phần đưa hoạt động báo chí của tỉnh ổn định, thực hiện kịp thời trọng tâm thông tin chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Quảng Ninh hiện có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 30 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương, so với năm 2010 tăng 17 lần với lượng phát hành và phủ sóng ngày càng tăng. Hơn 30 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thường trú báo hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận.
Hiện nay mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố cả nước. Năm 2014 Sở TT&TT đứng thứ 3 về xếp hạng cải cách hành chính toàn tỉnh Quảng Ninh. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet