Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng sẽ đặt tại Trung tâm Hành chính

Với 43 đại biểu bấm nút tán thành và 02 đại biểu bấm nút không tán thành trong số 45/48 đại biểu có mặt tham dự phiên họp chiều 19/12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND TP Đà Nẵng trực thuộc UBND TP trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH TP, Văn phòng HĐND TP và Văn phòng UBND TP theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng sẽ đặt tại Trung tâm Hành chính TP (Ảnh: HC)

Theo Tờ trình số 9659/TTr-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP (trụ sở UBND TP Đà Nẵng hiện đặt tại Trung tâm Hành chính TP - PV), thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực được phân công.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng. Trong giai đoạn mới thành lập, số lượng Phó Chánh văn phòng có thể không vượt quá số lượng lãnh đạo Văn phòng hiện có của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP trước khi hợp nhất. Sau khi thành lập, hoạt động, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp đến năm 2020 đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có 09 phòng, ban theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Ban Tiếp công dân; các Phòng Hành chính – Tổ chức; Quản trị - Tài vụ; Thư ký – Tổng hợp; Công tác ĐBQH; Công tác HĐND; Kinh tế - Tài chính, Văn hóa – Xã hội; Nội chính – Pháp chế).

Ngoài ra còn có 02 phòng do địa phương quyết định, gồm Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Đầu tư – Đô thị. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng gồm Cổng Thông tin điện tử TP; Nhà khách UBND TP và BQL Tòa nhà Trung tâm hành chính TP.

Biên chế công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng do UBND TP giao, quản lý, được xác định theo đề án vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng. Tổng chỉ tiêu xác định đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng là 151 chỉ tiêu (123 biên chế công chức, 28 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, không giao lao động hành chính); giảm 30 chỉ tiêu so với số giao. Như vậy sẽ giải quyết dôi dư đối với 21 người.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX giao Thường trực HĐND TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung còn vướng khắc khi triển khai thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng. Đồng thời giao UBND TP tổ chức triển khai thực hiện sau khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều