Vì sao Bộ Nội vụ đề xuất không quy định tiền lương của nhà giáo?

Bộ Nội vụ đã đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại dự thảo luật để nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ với chế độ tiền lương của CBCC - VC và LLVT trong hệ thống chính trị, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách NN.

Đây là thông tin được đại diện Bộ Nội vụ phát đi tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 26/3.

Khẩn trương xử lý vụ việc 500 giáo viên mất việc làm tại huyện Krông Pắc

Tại họp báo, trao đổi về thông tin liên quan đến việc 500 giáo viên mất việc làm tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắk, ông Nguyễn Tiến Thành-  Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, về việc này, Bộ Nội vụ đã kịp thời có công văn đề nghị UBND tỉnh Đắc Lắk khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo về nội dung của sự việc và có giải pháp xử lý.

 Ông Nguyễn Tiến Thành-  Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ tại buổi họp báo chiều 26/3

Cụ thể, qua rà soát, UBND huyện Krông Pắc xác định trong 578 trường hợp hợp đồng lao động có 370 trường hợp đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng, 208 trường hợp không có vị trí việc làm để nộp hồ sơ tuyển dụng (không đủ điều kiện nộp hồ sơ).

Theo phương án tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2017 đã được phê duyệt, đối với những giáo viên không đủ điều kiện nộp hồ sơ hoặc không có vị trí tuyển dụng, UBND huyện Krông Pắc thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc xử lý vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017 của huyện Krông Pắc.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND huyện Krông Pắc tạm dừng việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động giáo viên ngoài chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017; Yêu cầu huyện Krông Pắc rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể giải quyết căn cơ các vấn đề, trong đó, nghiên cứu việc xét tuyển bổ sung đối với các giáo viên đã có hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế nhưng không còn vị trí việc làm để tuyển dụng. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh chủ động hỗ trợ huyện Krông Pắc trong xử lý vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Pắc đã tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp không đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển và không có vị trí tuyển dụng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đôn đốc UBND huyện Krông Pắc và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát và đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án tối ưu nhất để giải quyết các vấn đề hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế của huyện Krông Pắc.

Căn cứ phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nội dung báo chí nêu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường trên địa bàn huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, điều tra, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì sao đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo?

Cũng tại buổi họp báo thường kỳ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lí giải vì sao Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Theo Bộ Nội vụ, tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020) kết luận: “Áp dụng một bảng lương chung, thực hiện chính sách đặc thù ngành nghề bằng chế độ phụ cấp; nghiên cứu mở rộng khoảng cách giữa các bậc lương cho phù họp” và “rà soát, xác định rõ các đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp để đảm bảo công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề, công vụ)”.

Kết luận số 21-KL/TW ngày 18/8/2003 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công) cũng kết luận: Đối với cán bộ, viên chức ở các ngành sự nghiệp thì áp dụng chung một bảng lương để làm căn cứ cho việc cấp hoặc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, để đóng/hưởng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, trả lương ngày nghỉ chế độ. Tiền lương thực trả phụ thuộc vào nguồn thu và kết quả hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp, các ngành giáo dục, y tế... được thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi phù hợp.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, căn cứ quy định nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và đã ban hành một số văn bản về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. Đây là sự ưu đãi của Nhà nước đối với nhà giáo.

“Trong thời gian qua, nhiều bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành đã đưa quy định về tiền lương (cả phụ cấp) làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành, nghề” - Bộ Nội vụ nêu rõ.

Hiện naỵ Ban Chỉ đạo Trung ương về nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

“Vì vậy, Bộ Nội vụ đã đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại dự thảo luật để nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ với chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước” – ông Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Nội khi việc một vụ của Bộ KH-ĐT có hai Vụ trưởng kéo dài nhiều năm nay, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Trương Hải Long cho rằng, vấn đề số lượng cấp phó hoặc bổ nhiệm lãnh đạo không đúng quy định, Thủ tướng chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành địa phương rà soát, để giải quyết dứt điểm, không có trường nào đặc thù.

Trường hợp còn dưới một  năm công tác vẫn cho tiếp tục duy trì để bảo đảm tối thiểu đến 1/7, không còn đơn vị nào thực hiện không đúng các quy định về số lượng cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị và tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

“Về trách nhiệm của Bộ Nội vụ, sau thời hạn đó, trên cơ sở báo cáo của bộ, ngành, địa phương, nếu phát hiện còn đơn vị nào vi phạm việc này, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Thủ tướng”, ông Long nói.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng lý giải thêm lâu nay chúng ta không quy định biên chế tối thiểu trong một phòng, 1 vụ là bao nhiêu mà chỉ quy định số lượng cấp trưởng, cấp phó không quá bao nhiêu nên phát sinh tình trạng tỉ lệ lãnh đạo cao, không hợp với thực tiễn. Theo ông Thăng, dự kiến trong quý 2, Chính phủ sẽ ban hành 2 nghị định nói trên sẽ khắc phục được tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên mà báo chí phản ảnh thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

N. Huyền

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều