Viện hóa học công nghiệp Việt Nam: Để Nghị quyết ĐH Đảng XII đi vào cuộc sống

PV

Ngày 22/9/2016 , Viện hóa học công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kế hoạch hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tại cơ sở. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học đã thông báo nhanh 8 chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội triển khai trong thời gian tới.
Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị, quan trọng nhất là việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị; Vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đồng thời, yêu cầu các đồng chi đảng viên các đơn vị tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế.
 
 

 
 

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet