VietCapital Bank của bà Nguyễn Thanh Phượng báo lỗ quý 2

Ngân Giang

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 với việc ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế âm 28,448 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của VietCapital Bank vỏn vẹn 10,97 tỷ đồng trong quý 2/2017.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VietCapital Bank lại tăng 238% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 44 tỷ đồng.

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong quý 2 đạt 738 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay là 1.455 tỷ đồng, tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã ăn mòn lợi nhuận của nhà băng này với mức chi 118 tỷ đồng trong quý 2, tăng 545% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tổng mức chi phí dự phòng cho cả hai quý đầu năm, tăng 408% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2018, cho vay khách hàng (đã bao gồm 270 tỷ đồng dự phòng rủi ro) của VietCapital Bank là 25.282 tỷ đồng. Với mức cho vay này, tăng trưởng tín dụng của VietCapital Bank chỉ đạt 2% kể từ đầu năm nay.

Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tại thời điểm 30/6/2018 là 28.398 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2017.

Bản Báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng cũng ngắn gọn hết mức có thể và không thể hiện được cơ cấu cho vay, kỳ hạn cho vay và kỳ hạn tiền gửi tại ngân hàng.

Ảnh: VIR

VietCapital Bank là ngân hàng quy mô nhỏ, vốn điều lệ chỉ 3.000 tỷ đồng, mức tối thiểu để đáp ứng mức vốn pháp định. 

Nữ doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng gia nhập vào VietCapital Bank với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị từ năm 2011 và đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viet Capital Bank từ tháng 01/2012 đến tháng 04/2013.

Tuy không còn là Chủ tịch HĐQT của nhà băng này nhưng tầm ảnh hưởng của bà Phượng vẫn rõ nét khi vẫn đang là thành viên Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm về quản trị hoạt động, định hướng chiến lược và hỗ trợ Ban Điều hành.

Bà Phượng là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 2 đơn vị này.

Bà Phượng cũng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt kể từ năm 2007 đến nay.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet