Vietcombank thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt

Diệu Thùy

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 20/09, Vietcombank đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC).

VCBC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trụ sở chính Vietcombank, hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng; được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch NHNN để thực hiện nghiệp vụ nộp, rút tiền mặt và một số nghiệp vụ chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Vietcombank và quy định của pháp luật.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank và Ban giám đốc Vietcombank Sở giao dịch chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank

VCBC có cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám đốc (01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc), 03 Phòng chức năng gồm: Phòng Xử lý tiền mặt; Phòng Hành chính quản trị và Giao nhận; Phòng Kế toán và Dịch vụ khách hàng.

VCBC với chức năng là đơn vị đầu mối của Vietcombank thực hiện giao dịch tiền mặt VND với NHNN, chi nhánh, khách hàng và thực hiện xuất, nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ với ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài theo quy định của Vietcombank; thực hiện giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, phân loại, đóng bó, vận chuyển tiền mặt trong giao dịch nội bộ Vietcombank; tiếp quỹ, kiểm quỹ cho hệ thống ATM theo quy định về quản lý ngân quỹ hiện hành của Vietcombank.

Tại buổi Lễ, Vietcombank cũng công bố quyết định nhân sự của Trung tâm và Ban thi đua theo đó: ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank  kể từ ngày 20/9/2017.

Phụ trách điều hành Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank được giao cho bà Nguyễn Thị Bảo Linh, Phó trưởng Ban Thi đua Trụ sở chính Vietcombank kể từ ngày 20/9/2017 cho đến khi có quyết định nhân sự mới.

Tổng Giám đốc Vietcombank cũng ra quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thu Hà - Trưởng phòng ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank kể từ ngày 29/9/2017.

Ông Đào Song Mai – Phó Trưởng phòng ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank kể từ ngày 20/9/2017.

Ngoài ra, tại buổi lễ Vietcombank cũng đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Trưởng/phó phòng của Trung tâm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet