VietinBank: Lợi nhuận 6 tháng đạt 53% kế hoạch năm

Đó là thông tin được VietinBank chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích cuối tuần qua. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 của ngân hàng này đạt 3.879 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm.

Chiếm lĩnh thị trường

Trong 6 tháng đầu năm 2015, uy tín và vị thế của VietinBank trên thị trường đang không ngừng được nâng cao và củng cố. So với các ngân hàng trong cùng hệ thống, VietinBank đang nằm trong nhóm các ngân hàng dẫn đầu về quy mô, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

VietinBank: Lợi nhuận 6 tháng đạt 53% kế hoạch năm - ảnh 1

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, VietinBank đã không ngừng đa dạng hóa và mở rộng quy mô trên nhiều mảng hoạt động, chiếm thị phần đáng kể ở nhiều mảng hoạt động như: Cho vay (12,3%), huy động vốn (10,4%), Ngân hàng đầu tư (16,5%), chuyển tiền (15%), thanh toán quốc tế (12,9%) và dịch vụ thẻ (21%).                

Xét ở chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù đà phục hồi của nền kinh tế khá rõ, nhưng kết quả kinh doanh trong quý II/2015 của các ngân hàng lại không đồng đều. Có những ngân hàng lợi nhuận sau thuế chỉ vài chục tỷ đồng, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận giảm gần 15% so với chỉ tiêu đầu năm đặt ra. Nhưng, có ngân hàng không những đạt, mà còn vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. VietinBank là một ví dụ điển hình khi quý II/2015 của ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực, góp phần mang lại kết quả khả quan chung cho 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần hợp nhất trong quý II/2015 của VietinBank đạt 4.928 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động dịch vụ của ngân hàng cũng tăng 14% lên 407 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác cao gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 392 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 VietinBank đạt 3.879 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm.

Tính đến 30/6/2015, tổng tài sản có của VietinBank tăng 3,72% so với đầu năm lên 686 nghìn tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 5,9% lên 449 nghìn tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,25% lên 481 nghìn tỷ đồng. Tính đến 30/6/2015, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 158 nghìn tỷ đồng; tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng  8,45% và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1,24%.

Triển khai “3 vòng kiểm soát”

Chia sẻ về công tác quản trị điều hành và quản trị rủi ro, đại diện Lãnh đạo VietinBank cho biết: Hiện nay, VietinBank vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao công tác quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn, hiệu quả. Cụ thể, VietinBank tiếp tục vận hành và phát huy hiệu quả mô hình quản lý rủi ro liên quan đến các công cụ tài chính gắn liền với mô hình quản lý rủi ro hiện đại theo nguyên tắc “3 vòng kiểm soát”.

Trong quý II/2015, ngân hàng tiếp tục triển khai các tiểu dự án về quản lý vốn, quản trị rủi ro trong khuôn khổ Dự án Basel II nhằm nâng cấp toàn diện hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn mực Basel II. Song song với đó, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách theo 5 cấp độ: khung chính sách tổng thể; các chính sách cụ thể; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách; quy trình thực hiện chung; quy trình chi tiết…

“Để quản lý tốt rủi ro, VietinBank đã chủ động nghiên cứu, ban hành và nâng cấp các quy định, quy trình, các bộ chỉ số, hạn mức nội bộ. Đồng thời VietinBank quản lý sát sao tình hình cân đối tài sản nợ - tài sản có, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng hoạt động kinh doanh và chất lượng tín dụng. VietinBank tuân thủ giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, hoạt động và yêu cầu quản lý rủi ro theo Thông tư 36 và các quy định của NHNN cũng như dần đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro theo Basel II” - đại diện Lãnh đạo VietinBank nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Nam Hân
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều