Vinashin vay ưu đãi gần 300 tỷ đồng trả nợ lương

Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được vay vốn ưu đãi lên tới 292,148 tỷ đồng để trả nợ lương người lao động.

Vinashin vay ưu đãi gần 300 tỷ đồng trả nợ lương

Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được vay vốn ưu đãi lên tới 292,148 tỷ đồng để trả nợ lương người lao động.

Vinashin vay ưu đãi gần 300 tỷ đồng trả nợ lương

Vinashin được vay hơn 292 nghìn tỷ đồng để trả nợ lương, bảo hiểm

Ngày 15/2 Văn phòng Chính phủ đã có công văn trả lời báo chí về việc Tập đoàn Vinashin được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để trả nợ lương, bảo hiểm cho người lao động tại các đơn vị trực thuộc tập đoàn này.

Cụ thể, theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Vinashin, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp mất việc làm….của người lao động có nhu cầu tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011, được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với lãi suất cho vay bằng 0% với thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng.

Tính đến ngày 31/1/2012 là tổng dư nợ mà VDB đã cho Vinashin vay là 292,148 tỷ đồng.

Hoài Thu

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet