Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Số hộ gia đình thoát nghèo ngày càng tăng

Thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tập trung đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, từ đó, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau thời gian thực hiện công tác giảm nghèo, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã đạt được một số kết quả nhất định.

Về chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo: UBND huyện Vĩnh Tường đã triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tính đến thời điểm báo cáo tổng dư nợ 307.339 triệu đồng, trong đó 9 tháng đầu năm 207 cho vay 77.564.000.000 đồng với 3.165 hộ vay.

227 hộ nghèo với số tiền vay 10.130.000.000 đồng; Hộ cận nghèo 256 hộ với số tiền vay 11.357.000.000 đồng; Hộ thoát nghèo 512 hộ với số tiền vay 22.618.000.000 đồng; Hộ nước sạch vệ sinh môi trường 1.820 hộ với số tiền vay 20.449.000.000 đồng; Hộ vay giải guyết việc làm tại chỗ 305 hộ với số tiền vay 13.010.000.000 đồng; Hộ vay có người tham gia xuất khẩu lao động 45 hộ với số tiền vay 2.550.000.000 đồng).

Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo: Thực hiện mua cấp 9.638 thẻ BHYT, trong đó 4.586 thẻ BHYT người nghèo; 5.052 thẻ BHYT người cận nghèo. 

Số hộ nghèo tại huyện Vĩnh Tường đã giảm đáng kể.

Hỗ trợ người nghèo về nhà ở:

Huyện Vĩnh Tường đã hỗ trợ 17 nhà ở cho hộ nghèo vay vốn với kinh phí thực hiện 425.000.000 đồng. Trong đó: Năm 2016 đã hỗ trợ 13 nhà với kinh phí 325.000.000 đồng; Năm 2017 đã hỗ trợ 4 nhà với kinh phí 100.000.000 đồng.

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát hàng năm, theo kế hoạch từng năm.

Việc phát huy dân chủ cơ sở trong đó có sự tham gia của đối tượng thụ hưởng chính sách vào quá trình phân bổ vốn. Sử dụng nguồn lực và quyết định phương thức cách thức thoát nghèo. Đối với cách thức xét hộ nghèo, thoát nghèo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và sự tham gia trực tiếp của người dân.

Quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo đã đem lại những hiệu quả rõ nét như thu nhập của người dân được tăng lên nhận thức của người nghèo dần được thay đổi, người nghèo dần tiếp cận được với các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục được nâng cao. Tuy nhiên tính bền vững chưa cao, mức thu nhập của hộ nghèo và cận nghèo thấp, do đó khi gặp thiên tai, hạn hán thì khả năng hộ cận nghèo, hộ không nghèo rơi vào hộ nghèo, cũng như tái nghèo cao.

Về trách nhiệm quản lý Nhà nước:

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách về pháp luật về giảm nghèo phù hợp với địa phương, tuy nhiên một số chương trình chưa được đơn giản hóa về mặt thủ tục nên gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện.

Việc phân cấp cho cấp xã thực hiện các chương trình là phù hợp, song thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu và bất cập về trình độ chuyên môn, trình độ quản lý và không đồng đều nên quản lý điều hành các chương trình hạn chế, chậm tiến độ thực hiện….

Cơ chế phối hợp:

 Trong công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số chương trình chưa có sự thống nhất trong cơ chế quản lý nên trong quá trình thực hiện chưa đồng bộ, thậm chí còn chồng chéo khó thực hiện.

Bộ máy làm công tác giảm nghèo từ huyện xuống cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm.

Hàng năm đều có sự đánh giá tổng kết kinh nghiệm về chương trình giảm nghèo ở huyện đến cơ sở để rút ra những bài học kinh nghiệm khắc phục những tồn tại trong công tác triển khai thực hiện.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện.

Thường xuyên thanh tra, giám sát các chương trình, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo ở địa phương nhất là việc bố trí sử dụng các nguồn vốn từ các chương trình, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện do đó không có tình trạng khiếu nại tố cáo xảy ra.

Vĩnh Tường cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vận động nhân dân nêu cao ý thức tự lực, cố gắng học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm; chủ động vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, biểu dương, động viên kịp thời các điển hình thoát nghèo nhằm tạo động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều