VP Bank lãi 5600 tỷ đồng trong 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.635 tỷ đồng, tăng 75,3% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng của mảng tài chính tiêu dùng.

Với kết quả trên, VPBank đã hoàn thành 78% kế hoạch cả năm đã điều chỉnh, là 7.200 tỷ đồng lợi nhuận trước  thuế. Đóng góp chính cho kết quả này là sự tăng trưởng của tăng trưởng tín dụng, trong đó chủ yếu là tăng trưởng cho vay tiêu dùng từ Công ty tài chính FE Credit.

Theo VPBank, tín dụng cuối tháng 9/2017 tăng 16%, tín dụng 9 tháng đầu năm tăng 29% so với cùng kỳ đạt 167.681 tỷ đồng. Cho vay tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng chính với tín dụng của FECredit tăng 28,3% so với đầu năm đạt 41.205 tỷ đồng và hiện đóng góp 24,6% tổng dư nợ hợp nhất.

Phân loại vay theo kỳ hạn của VPBank gồm: Cho vay ngắn hạn tăng 33,5% so với đầu năm đạt 47.931 tỷ đồng; Cho vay trung và dài hạn tăng nhẹ 10% so với đầu năm đạt 119.749 tỷ đồng.

Tuy nhiên, huy động tín dụng chỉ tăng 3,2% so với đầu năm, đạt 127.776 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng hiện chiếm 59,4% trong cấu trúc nguồn huy động của VPBank.  Ngân hàng đang mở rộng sang các nguồn dài hạn hơn bằng cách chuyển sang huy động giấy tờ có giá với giá trị giấy tờ có giá huy động được trong 9 tháng đầu năm là 64.289 tỷ đồng, chiếm 30% tổng huy động. Phần lớn giấy tờ có giá được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của FECredit.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 34% so với cùng kỳ lên 6.319 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lương thưởng tăng 50,8% lên 3.790 tỷ đồng, chiếm 60% tổng chi phí hoạt động.

Nợ xấu tăng 27% so với đầu năm lên 5.125 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2017. Trong đó, 3.290 tỷ đồng nợ xấu là từ Ngân hàng mẹ VPBank, bằng 2,6% tổng dư nợ Ngân hàng mẹ và bằng 64% tổng nợ xấu hợp nhất. Còn lại 36% là từ FE Credit với nợ xấu của FE Credit là 1.836 tỷ đồng và bằng 4,45% tổng dư nợ của công ty này.

Trong kỳ, VPBank đã xóa 4.751 tỷ đồng nợ xấu, bằng 2,8% tổng dư nợ, trong đó hầu hết là từ FE Credit. Tổng giá trị trái phiếu VAMC gần như giữ nguyên ở 4.210 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2017, bằng 2,5% tổng dư nợ.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều