VPBank báo lãi 5.600 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) mới đây đã công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.635 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm. ​

Với kết quả này, VPBank đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017 từ 6.800 tỷ lên 7.200 tỷ đồng.

Tổng tài sản sinh lãi của VPBank đạt 253.847 tỷ đồng; Dư nợ gồm cho vay doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp tổng cộng là 181 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 14%.

Tổng huy động gồm tiền gửi từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 192.065 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm tăng 41% đạt 14.944 tỷ đồng.  Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 84% so với cùng kỳ đạt 1.035 tỷ đồng.

Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 735 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu của công ty mẹ là 2,6%, trong khi đó tỷ lệ nợ xấu hợp nhất chưa được công bố.

Sau khi phát hành riêng lẻ thành công hơn 160 triệu cổ phiếu sơ cấp với giá 39.000 đồng/cp, vốn chủ sở hữu của VPBank đã tăng thêm 6.400 tỷ đồng, tương đương 61%, lên 27.624 tỷ đồng. Do vốn chủ sở hữu tăng, hệ số CAR cũng tăng lên 16,7%, gấp đôi mức tối thiểu theo yêu cầu của NHNN.

VPBank gần đây cũng nhận được khoản vay 122 triệu USD từ IFC và sau đó là 41 triệu USD từ Credit Suisse Singapo.          

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều