Vụ tai nạn ga Suối Vận: Không có thiệt hại nhưng uy hiếp đến an toàn chạy tàu

Hoàng Nam

Sau khi thanh tra, kiểm tra, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã có những kết luận nguyên nhân và chỉ rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Vào hồi 01h36 phút ngày 14/7/017, theo Kế hoạch của Điều độ, tàu SQN2 tránh tàu SE1 tại ga Suối Vận thuộc tuyến ĐS Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh. Trực ban chạy tàu ga Suối Vận đón tàu SQN2 vào đường số 2 sau đó tại tiếp tục đón tàu SE1 vào đường số 2.

Lái tàu SE1 đã phát hiện và cho dừng tàu trước tàu SQN2 khoảng cách 80m. Sau khi phát hiện sự cố, trực ban chạy tàu đã cho tàu SE1 lùi lại và dẫn tàu SE1 sang đường số 3, sau đó cho phép tàu SQN2 chạy. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng uy hiếp đến an toàn chạy tàu.

Ngành đường sắt xử lý trách nhiệm sau sự cố giao thông tại Ga Suối Vận. (Ảnh minh họa)

Sau khi xảy ra vụ việc xảy ra, Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các Ban chuyên môn và đơn vị liên quan đến hiện trường nắm bắt vụ việc, tổng hợp hồ sơ, triệu tập các cá nhân, tập thể liên quan để tổ chức Hội nghị phân tích. Ngày 16/7/2017 Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị phân tích để làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sự cố trên.

Theo kiểm tra, nguyên nhân ban đầu được xác định do trực ban chạy tàu ga Suối Vận không phổ biến kế hoạch tránh vượt tàu cho gác ghi Bắc, trong lúc ngồi chờ để đón tàu SQN2 vào đường số 2 đã ngồi ngủ thiếp đi không ra vị trí đón tàu SQN2 (vi phạm Mục 2.7.3.6 QCVN 08:2015/BGTVT, Điều 11 QCVN 07:2011/BGTVT). Khi tàu SE1 đến mới nghe chuông, vội vã đón tàu SE1 vào đường 2 theo phản xạ tự nhiên, không thực hiện đúng các quy định hiện hành trong công tác đón tiễn tàu tổ chức tránh tàu tại ga.

Sau khi xảy ra các vụ sự cố uy hiếp đến ATGTĐS, Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo các Ban chuyên môn, các đơn vị liên quan, tổ chức điều tra, phân tích, quy trách nhiệm và thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng các biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự, cụ thể: Tổng công ty đã có văn bản số 2023/ĐS-TCCB  ngày 12/7/2017 chỉ đạo các đơn vị (để xảy ra nhiều vụ tai nạn, sự cố uy hiếp ATCT trong 6 tháng đầu năm 2017) tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo Quyết định số 1893/QĐ-ĐS ngày 01/12/2014 của Tổng công ty ĐSVN trong tháng 7; thông báo số 254/TB-ĐS ngày 24/7/2017 về phân tích sự cố tàu SE1 tránh tàu SQN2 tại ga Suối Vận ngày 14/7/2017. Đồng thời, hàng tháng Tổ phân tích sự cố chạy tàu do chủ quan, của Tổng công ty đều có thông báo phân tích, quy trách nhiệm và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đưa ra các giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn.    

Tổng công ty cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các quy định về công tác đảm bảo an toàn của đơn vị; tăng cường phổ biến tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ chạy tàu, nghiệp vụ về công tác an toàn cho các nhân viên trực tiếp làm công tác chạy tàu. Tổ chức phân tích và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố. Tổng công ty thành lập đoàn kiểm tra theo công điện số 323/CĐ-ĐS ngày 27/6/2017 để kiểm tra công tác sửa chữa, khám chữa chỉnh bị; công tác sản xuất mua sắm thiết bị toa xe của các đơn vị.  Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy trình, quy định và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức chạy tàu, ATGTĐS,... bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế, để đảm bảo an toàn mọi mặt.

Ngoài ra, VNR cũng chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp đang tiếp tục thực hiện. Theo đó, các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy trình, quy định và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt,... bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế, để đảm bảo an toàn mọi mặt. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức cho các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu học tập, ôn luyện lại chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, phúc tra, sát hạch lại trình độ thông hiểu quy trình,quy phạm, quy tắc nghiệp vụ kỹ thuật trong phạm vi chức trách của đội ngũ nhân viên trực tiếp làm công tác chạy tàu,... đưa ra khỏi dây chuyền những cá nhân không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, ý thức kỷ luật kém…

Tổng công ty cũng chỉ rõ trách nhiệm thuộc ban chạy tàu lên ban ngày 14/7/2017 ga Suối Vận, thuộc Chi nhánh KTĐS Sài Gòn và phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ các chi phí thiệt hại do sự cố gây nên. Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đã phân tích, xử lý các cá nhân như sau: đình chỉ công tác và đề nghị sa thải đối với nhân viên Trực ban chạy tàu, thôi giao nhiệm vụ Trưởng ga 01 cá nhân, khiển trách 02 cá nhân (1 giám sát viên khu vực, 1 gác ghi đầu Bắc), hạ chất lượng công tác 01 cá nhân (gác ghi đầu Nam).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet