Vùng 2 Hải quân phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”

Huyền Anh

Đợt phát động nhằm thực hiện Chỉ thị 7061/CT-BTL ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng.

 

Các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn 125 ký kết thi đua

Ngày 6/8, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đồng loạt tổ chức phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”.

Đợt phát động nhằm thực hiện Chỉ thị 7061/CT-BTL ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng.

Trước khi tổ chức phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”, các đơn vị trong Vùng đã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người bằng nhiều hình thức như: Mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá” với 100% đoàn viên, thanh niên cam kết bỏ thuốc và không hút thuốc lá; thông qua các thiết chế văn hóa như: Phòng Hồ Chí Minh, bảng tin thi đua, tin truyền thanh nội bộ, băng rôn, khẩu hiệu…

Đợt phát động nhằm tạo phong trào sâu rộng, xây dựng thức tự giác nói không với thuốc lá tới mọi quân nhân và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội không hút thuốc lá, hướng tới triệt để “không có khói thuốc lá” trong đơn vị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet