Xác định trị giá tài sản công thanh toán dự án BT theo giá thị trường

Không chỉ khắc phục triệt để những bất cập trước đây, Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường….

Chiều 16/8, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin rõ hơn về Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT) đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 15/8.

Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính)

Thông tin tại buổi họp báo, ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khẳng định: Với những điểm mới trong Nghị định 69 thì những bất cập, tiêu cực về dự án BT mà dư luận phản ánh trong thời gian qua sẽ không còn cơ hội để phát sinh nữa. Nghị định này sẽ khắc phục triệt để những tồn tại bất cập trước đây, phù hợp với nền kinh tế thị trường, tôn trọng những cam kết của nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan.

Theo đó, ông Thịnh cho hay, việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT bắt buộc phải đáp ứng 6 nguyên tắc.

Cụ thể, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán. Giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư. Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho nhà đầu tư.

Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện sau khi dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Dùng quỹ đất “sạch” thanh toán dự án BT sẽ do Thủ tướng quyết định

Đối với tài sản công dùng để thanh toán, có 4 loại gồm: Quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn với đất (trụ sở làm việc); tài sản là kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích người dân, quốc gia; cuối cùng là các tài sản công khác theo quy định.

Song, Nghị định 69 cũng lưu ý trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án. Hay việc sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan hay sử dụng các tài san công khác để thanh toán cho nhà đầu tư BT cũng phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, ông Thịnh còn cho biết, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước.

Nghị định 69/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và bãi bỏ Quyết định số 23/2015 (ngày 26/5/2015) của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều