Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Từ 27-28/8, tại Cần Thơ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tiến hành thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng bộ Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật…Các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Quân khu thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đến nay, chi bộ đại đội chiến đấu có chi ủy đạt 92,98%, chi bộ đại đội bộ binh có chi ủy đạt 96,77%. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức - ảnh 1
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ 2015-2020 là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp đồng bộ, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và chủ động, kịp thời xử lý thắng lợi mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ QK9 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 21 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ X, gồm 12 đồng chí.

TIN LIÊN QUAN
Anh Dũng (Báo Cần Thơ)
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều