Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 5594/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng và thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ do ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Đức Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh và ông Đậu Văn Thanh – Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng ban cùng 5 thành viên khác là Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ngành.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Trung tâm) và tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập và đảm bảo các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật hiện hành.

Còn Tổ giúp việc sẽ do ông Hồ Xuân Bảy – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh là Tổ trưởng cùng 10 thành viên khác.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trung tâm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình UBND tỉnh thành lập, hoạt động Trung tâm theo đúng quy định.

Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc được Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động; và tự giải thể sau khi Trung tâm được thành lập và hoạt động ổn định.

TIN LIÊN QUAN

Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều