Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xác định mục tiêu phát huy vai trò uy tín đại diện, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh.

Trong 2 ngày (20-21/8), Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội lần này sẽ tập trung nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực lao động và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò uy tín đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ VCCI đã đề ra mục tiêu tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân đã được nêu ra trong Nghị quyết trên phạm vi cả nước. Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, khen thưởng, tôn vinh doanh nhân, phát triển các hiệp hội doanh nghiệp và làm tốt công tác đại diện người sử dụng lao động.

Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh - ảnh 1
Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đảng bộ VCCI sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề: cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội nhập quốc tế, quan hệ lao động, cải thiện hiệu lực thi hành pháp luật kinh doanh, phát triển bền vững…; Xây dựng và công bố các báo cáo thường niên của VCCI: Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Báo cáo về quan hệ lao động ở Việt Nam, Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh cấp tỉnh (PCI) và báo cáo về một số ngành kinh tế trọng điểm… Có kế hoạch định kỳ báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết trung ương, các chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ có liên quan và/hoặc có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho VCCI trong thời gian tới như: Tăng cường hợp tác, đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; Tập hợp ý kiến, nghiên cứu tổng kết và tham gia góp ý cho các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương; Tăng cường công tác đánh giá tác động của chính sách pháp luật, chính sách phát triển kinh doanh của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, đặc biệt là tại các địa phương...

Đại hội cũng đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều