Xây dựng môi trường không thuốc lá trong bệnh viện

Ngành y tế thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTHCTL, xử phạt vi phạm hành chính về PCTHCTL.

 


Những tiêu chí xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, bao gồm:1. Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại trong cơ quan.

2. Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu công cộng khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, được treo ở những vị trí dễ quan sát.

3. Có kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

4. Có tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

5. Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên cơ quan.

6. Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa trong phòng họp, phòng làm việc và các điểm sinh hoạt công cộng khác.

7. Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá dưới mọi hình thức.

8. Đưa nội dung không hút thuốc vào tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

9. Không có hiện tượng hút thuốc và đầu mẩu thuốc tại các khu vực cấm hút thuốc của cơ quan, đơn vị.

Tại Yên Bái,ở nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL, phân công đồng chí phó giám đốc, chủ tịch công đoàn làm trưởng ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn được gắn trách nhiệm và giao nhiệm vụ trong công tác PCTHCTL, xây dựng mục tiêu, triển khai kế hoạch xây dựng môi trường không khói thuốc, ban hành nội quy về cấm hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị.

Điển hình như ngành y tế triển khai Luật PCTHCTL, hầu hết các đơn vị trong ngành đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt thực hiện Luật đến cán bộ, viên chức, treo biển cấm hút thuốc trong đơn vị.

Cán bộ trong các cơ sở y tế đã từng bước đóng vai trò quan trọng trong tư vấn, thuyết phục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như cộng đồng về bỏ hút thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về THCTL đối với sức khỏe và môi trường.

Cũng như ngành y tế, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động PCTHCTL. Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về THCTL, Luật PCTHCTL tới học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trong ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Ngành công thương tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành; thực hiện hiệu quả việc phòng, chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với các tổ chức, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đẩy mạnh vận động các thành viên, hội viên tích cực tham gia PCTHCTL, thực hiện không hút thuốc nơi công cộng, nơi làm việc…

Từ nhận thức về THCTL mà việc thực thi Luật PCTHCTL trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây đã được tăng cường. Tuy nhiên, kết quả thực tế trong công tác PCTHCTL vẫn còn hạn chế. Nhiều cơ quan trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong nhà, nhiều người vẫn buôn bán, sử dụng thuốc lá, thuốc lào khu vực bệnh viện, trường học, bến xe, ga tàu, trong các nhà hàng, khách sạn…

Do đó, để hoạt động PCTHCTL thu được hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, ngoài duy trì tốt công tác PCTHCTL qua tuyên truyền trực quan, các cấp, các ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật PCTHCTL tới những hộ kinh doanh trong khu vực cấm buôn bán, sử dụng thuốc lá, cần xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp giữa các cơ sở y tế với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, xác định lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc lá theo quy định của pháp luật…

Khánh Ngọc
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều