Xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai: Nhiều kết quả ở việc thực hiện tiêu chí số 13

Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh Lào Cai thành lập thêm được 12 hợp tác xã. Đến nay toàn tỉnh có 75/143 xã đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất.

Phát triển sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu, thiên tai, thị trường tiêu thụ sản phẩm suy giảm, đặc biệt là giá thịt lợn hơi xuống thấp ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp, do vậy, đã đạt được kết quả đáng khích lệ như : sản lượng lương thực có hạt ước đạt 305.334 tấn (tăng 5.334 tấn so với kế hoạch, tăng 8.903 tấn so với cùng kỳ), bằng 101,8% so với kế hoạch.

Diện tích cánh đồng một giống được các địa phương duy trì và mở rộng, diện tích thực hiện 8.558 ha, đạt 202,3% so với kế hoạch và 245,7% so với cùng kỳ; năng suất bình quân cả năm đạt 62,55 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà là 15,9 tạ/ha. Giá trị thu nhập trên một đơn vị ha tăng thêm 15-16 triệu đồng/ha/vụ.

9 tháng năm 2017, toàn tỉnh có 75/143 xã đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất.

Các vùng sản xuất hàng hóa theo hướng chất lượng cao tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng, tăng so với cùng kỳ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên dơn vị canh tác cả năm ước đạt 62 triệu đồng/ha, tăng 15% (8,13 triệu đồng) so với năm 2016.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: toàn tỉnh có 966,2 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 7.765 ha diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra có 9 cơ sở chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 333 trang trại chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 3 chuỗi chăn nuôi khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng. Ngành nông nghiệp tăng cường hợp tác, mời gọi các doanh nghiệp tham gia thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, hiện nay, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tình hình chăn nuôi tương đối thuận lợi. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 4,3 triệu con, tăng 16,6% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi các loại đạt 27.406 tấn, tăng 271 tấn so với cùng kỳ, đạt 44,6% kế hoạch. Giá cả và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, riêng giá lợn hơi bị ảnh hưởng do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, giá lợn hơi xuống thấp, gây khó khăn cho người sản xuất.

Sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt 2.058 ha, bằng 102,9% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch, Sản lượng đạt 5.350 tấn đạt 78,7% so với kế hoạch năm. Tổ chức sản xuất giống đảm bảo số lượng, chất lượng giống cung ứng nhu cầu nuôi thương phẩm của nhân dân.

Công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng được tăng cường triển khai, công tác phát triển rừng được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng, diện tích rừng được trồng là 4.102,9 ha đạt 57,4% kế hoạch bằng 134,4 so với cùng kỳ; Công tác chuẩn bị cây giống và hạt giống đảm bảo đáp ứng đủ cho 7.150 ha diện tích rừng trồng theo kế hoạch năm 2017.

Xây dựng đề án phát triển mỗi làng một sản phẩm, triển khai xây dựng dự án thực hiện quy hoạch Cánh đồng lớn; xây dựng Đề án đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Đề án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng giảm thiểu các thôn, bản dưới 50 hộ; rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2025. Xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt – Trung.

Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh thành lập thêm được 12 hợp tác xã. Lũy kế có 335 hợp tác xã, trong đó: lĩnh vực nông nghiệp là 141 hợp tác xã, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp có 68 hợp tác xã; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 45 hợp tác xã; lĩnh vực xây dựng có 63 hợp tác xã; lĩnh vực giao thông vận tải có 16 hợp tác xã. Tổng số vốn là 340.521 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh có 75/143 xã đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều