Xây dựng văn bản QPPL phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, DN và người dân

Theo MIC

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại phiên họp Rà soát công tác xây dựng các đề án và văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc Chương trình công tác của Bộ năm 2017.

Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, từ đầu năm Bộ TT&TT được giao xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 20 đề án và 55 thông tư. Theo đó, có 21 đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện xây dựng các văn bản QPPL, trong đó Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng 04 đề án, 04 thông tư; Vụ Kế hoạch Tài chính xây dựng 03 đề án, 03 thông tư; Vụ CNTT 01 đề án, 03 thông tư; Vụ Hợp tác Quốc tế 01 đề án; Vụ Bưu chính 07 thông tư; Vụ Khoa học và Công nghệ 10 thông tư; Vụ Pháp chế 01 thông tư; Thanh tra Bộ 02 đề án, 01 thông tư; Cục Báo chí 01 đề án; Cục An toàn Thông tin 02 đề án; 03 thông tư; Cục Xuất bản, In và Phát hành 01 đề án, 01 thông tư; Cục Thông tin Cơ sở 01 đề án; Cục Viễn thông 10 thông tư; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử 02 thông tư; Cục Tin học hóa 02 thông tư; Cục Thông tin Đối ngoại 01 đề án; Cục Bưu điện Trung ương 02 thông tư; Cục Tần số Vô tuyến điện 02 thông tư; Viện Chiến lược TT&TT 02 đề án; Trung tâm Chứng thực Chữ ký số 01 đề án, 02 thông tư; VNCERT 02 thông tư.

Bộ TT&TT cũng đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã ban hành 17 thông tư sau: Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 về Ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm; Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz; Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định Mã Bưu chính Quốc gia; Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm; Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành TT&TT; Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị cũng báo cáo Bộ trưởng về tình hình xây dựng các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ mà các đơn vị được giao, những khó khăn vướng mắc gặp phải khi thực hiện xây dựng không đúng thời hạn yêu cầu.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các Thứ trưởng Bộ TT&TT trong việc chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị xây dựng văn bản QPPL đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn và chất lượng cũng như sự cố gắng của các đơn vị được giao xây dựng văn bản QPPL. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 đề án, đạt 90% so với kế hoạch được giao và ban hành được 17 thông tư, đạt 70% so với kế hoạch được giao.

Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chủ trì được giao xây dựng các văn bản QPPL cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cơ quan, tránh phát sinh các giấy phép con, tránh phát sinh thủ tục xin - cho rườm rà gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp... Các đơn vị chủ trì cần tiếp tục chủ động quan tâm xây dựng các đề án, thông tư được giao của Bộ TT&TT đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ, quy định và thời hạn.

Vụ Pháp chế chủ trì, Văn phòng Bộ phối hợp tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh, phê duyệt bổ sung các chương trình văn bản QPPL của Bộ, đôn đốc các đơn vị chủ trì xây dựng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, căn cứ xem xét đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm. Trong thời gian tới, việc ban hành các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ cần phải hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra, Bộ trưởng nhấn mạnh./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet