Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng biên chế ngành y tế, giáo dục

Một trong những nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành là sử dụng biên chế tại các cơ sở sự nghiệp công lập trong đó có ngành y tế, giáo dục tại các địa phương.

Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng biên chế ngành y tế, giáo dục

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2019 trước ngày 20/7/2018. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về: cải cách chính sách tiền lương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trình Chính phủ trước ngày 25/6/2018.

Xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số do cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trình Chính phủ trước ngày 25/6/2018.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp, mất việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp do chuyển đổi cơ cấu có nguy cơ gây mất việc làm cho người lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các bộ, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến việc rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện căn bản chất lượng nhà vệ sinh trong bệnh viện. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ Y tế xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Nghị quyết nêu rõTổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hoạt động, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chế độ tiếp công dân định kỳ; quản lý, sử dụng biên chế; thực hiện văn hóa công sở.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản sau hội nghị chuyên đề để tổ chức thực hiện ngay, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực. 

N. Huyền
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều