Xử lý nghiêm các phim có nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm những phim trong đó các nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm.

Bộ TT&TT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông.

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho tất cả người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Bộ TT&TT vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo đó, sẽ theo dõi, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí vi phạm nếu phát hành các ấn phẩm báo ảnh, truyền hình có hình ảnh vô tình cổ vũ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh và mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt là các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện...

Đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành phải gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đặc biệt chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng yêu cầu các chương trình thông tin, tuyên truyền phải gắn kết có hiệu quả giữa nội dung với hình thức tuyên truyền. Các chương trình thông tin, tuyên truyền phải đạt tính giáo dục cao, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân về thực hiện các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Các chương trình thông tin, tuyên truyền cần gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng hiệu quả tuyên truyền và nghệ thuật, tránh phô trương, lãng phí không cần thiết.

Bộ TT&TT cũng được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện: "Tổ chức hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông và tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Văn hoá giao thông qua góc nhìn báo chí" để lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện...

Hoàng Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều