Xuất khẩu của một số ngành nghề trong 7 tháng đầu năm 2018 tăng

Anh Thư

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tình hình xuất khẩu của một số mặt hàng như điện thoại, linh kiện điện thoại, dệt may, máy vi tính...tăng đáng kể.

Đối với các mặt hàng liên quan đến điện thoại và  linh kiện điện thoại đạt khoảng 26,12 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, trị giá xuất khẩu của ngành hàng dệt may đạt khoảng  2,9 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng 6; Từ tháng 1 đến tháng 7/2018, ước đạt 16,54 tỷ USD, tăng 16,2% so cùng kỳ năm trước.

7 tháng đầu năm 2018, tình hình xuất khẩu của một số nhóm ngành nghề tăng  như sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  ước đạt gần 15,74 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; Hàng giày dép đạt khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; Gỗ và sản phẩm gỗ  ước đạt 4,84 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản đạt khoảng  4,71 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đối với dầu thô, lượng xuất khẩu ước đạt 2,32 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 46,4% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet