Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS, miền núi vẫn còn rất cao

Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh Yên Bái vẫn còn rất cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo luôn thường trực nhất là mỗi khi có thiên tai, lũ bão….
Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Yên Bái vẫn còn rất cao. Ảnh minh họa.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 – 2018 của tỉnh Yên Bái đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 14,24% (năm 2016 giảm 5,24%, năm 2017 giảm 5% và năm 2018 ước giảm 4%), bình quân mỗi năm giảm 4,75%, vượt 17,3% so với mục tiêu Chính phủ giao và đạt 146% so với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, giảm gấp 3,4 lần so với mục tiêu giảm nghèo của toàn quốc do Thủ tướng ban hành.

Đối với hai huyện nghèo 30a Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỷ lệ hộ nghèo trong 2 năm giảm 15,58%, bình quân mỗi năm giảm 7,79%, đạt 130% so với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, giảm gấp 1,9 lần so với mục tiêu giảm nghèo của toàn quốc do Thủ tướng ban hành.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Yên Bái, sau một thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, nhận thức của người dân và cộng đồng đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nhóm hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp và nhóm hộ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa, biết kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm làm ra để có thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại mà Yên Bái đưa ra như nhu cầu nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo rất lớn, trong khi đó điều kiện nguồn lực ngân sách địa phương còn rất khó khăn, ngân sách Trung ương bố trí hàng năm thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Công tác xây dựng kế hoạch giảm nghèo tại cấp huyện và xã ở một số địa phương còn mang tính hình thức, thiếu cụ thể, chưa có các giải pháp mang tính căn bản để cụ thể hóa chương trình giảm nghèo của cấp trên tại địa phương nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về nguồn lực đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách về nhà ở và các chính sách hỗ trợ khác cho công tác giảm nghèo. Năng lực quản lý, điều hành chương trình giảm nghèo nhìn chung còn hạn chế, nhất là các xã thuộc huyện nghèo, do vậy ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của công tác giảm nghèo.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vẫn còn rất cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo luôn thường trực nhất là mỗi khi có  thiên tai, lũ bão. Một bộ phận hộ nghèo chưa tích cực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, có tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. tỷ lệ hộ nghèo có năm chưa phản ánh đúng, đầy đủ mức sống của nhân dân trên địa bàn.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tái diễn và tiềm ẩn một số vấn đề cần quan tâm giải quyết như tình trạng trồng cây thuốc phiện, tình hình an ninh nông thôn, tình hình di cư tự do… có nơi vẫn còn xảy ra.

Để việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt kết quả hơn nữa, UBND tỉnh đã có một số kiến nghị, đề xuất tới Chính phủ như: Đề nghị Chính phủ ưu tiên bổ sung  kinh phí cho chương trình giảm nghèo, nhất là đối với những tỉnh còn khó khăn như Yên Bái để giúp địa phương có đủ nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Yên Bái cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ vốn cho tỉnh thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 -2020 theo quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 theo quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo từ 400.000 đồng/ha/năm lên 800.000 đồng/ha/năm vì hiện tại tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc đang sinh sống trong rừng rất cao (vùng huyện nghèo trên 75%, các vùng đặc biệt khó khăn khác trên 40%) và thiếu công ăn việc làm, để người dân sống được bằng nghề rừng, giữ rừng một cách bền vững….

TIN LIÊN QUAN

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều