Yêu cầu Bộ GDĐT rà soát, tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàng Thanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, sắp xếp lại các đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định số 960/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT.

Theo quyết định này, danh sách gồm 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT gồm:  Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đồng Tháp, Giao thông Vận tải, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,  Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngoài ra còn: Trường Đại học Trường Đại học Mở Hà Nội (đổi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội), Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Cũng theo quyết định này, điều khoản chuyển tiếp là  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet