Yêu cầu ngân hàng báo cáo vay, đầu tư trái phiếu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản chốt thời hạn nộp báo cáo khoản vay, tiền gửi đầu tư trái phiếu đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào ngày 8/202012.

Yêu cầu ngân hàng báo cáo vay, đầu tư trái phiếu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản chốt thời hạn nộp báo cáo khoản vay, tiền gửi đầu tư trái phiếu đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào ngày 8/202012.

Yêu cầu ngân hàng báo cáo vay, đầu tư trái phiếu

Việc công bố các khoản vay, tiền gửi đầu tư trái phiếu của các TCTD sẽ là cơ sở để NHNN đánh giá lại hoạt động thị trường liên ngân hàng

Ngày 6/2, NHNN đã có văn bản số 539/NHNN-DBTKTT yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) báo cáo một số thông tin về quan hệ cho vay, gửi tiền, đi vay, nhận tiền gửi với các TCTD khác và đầu tư trái phiếu, giấy tờ có giá do TCTD khác phát hành.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo về Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ - NHNN vào ngày 08/02/2012.Kết quả này sẽ là cơ sở đánh giá hoạt động thị trường liên ngân hàng.

Thống đốc NHNN yêu cầu, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin báo cáo cho NHNN.

Hoài Thu

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet